WERKWIJZE

Wat houdt mijn Psychologische & Provocatieve Coachingsstijl in?

Ik werk als Psychologisch Life-Coach. Wat is psychologisch coachen eigenlijk? Voor mij betekent dit mensen begeleiden die vooruit willen en eerlijk naar zichzelf durven zijn. Mensen die zich niet helemaal thuis voelen in het traditionele psychologische hulpverleningstraject waar diagnoses en vastgeroeste methodes worden nageleefd vinden bij mij een open deur.

Natuurlijk werk ik ook met de erkende traditionele methodes binnen de coaching én psychotherapie maar dan op een provocatieve manier. Ik daag je hierin uit om na te denken. Zelfreflectie is immers de beste tool om alles uit jezelf te halen en beter te presteren. Ik leg mezelf geen zelfcensuur op. Ik ben vrij in mijn keuzes, jij ook. Sterker nog jij staat het hele traject zelf aan het roer. 

Jij hebt de regie in wat wij bespreken. Ik maak alleen met jou een afspraak, een plan van aanpak. 

De cocktail van humor, warmte en uitdaging zijn de belangrijkste ingrediënten voor mijn provocatieve coachingsstijl. Je leert d.m.v. humor met je eigen leed omgaan en door uitdaging praat je makkelijker en sneller over jouw wezenlijke problematiek. Met warmte en begrip breng ik onze gelijkwaardigheid in. Je bent mijn cliënt, geen patiënt! 

Ik prikkel je op een uitdagende manier waardoor jouw zelfreflectie ontwaakt. 

Mijn doel dat ben jij, altijd! Snel samen associaties leggen en tot de kern komen van jouw steeds terugkerende (on)bewuste patroon is het gewenste resultaat. Ik daag je uit terug te komen in je eigen kracht, jouw eigen”wijs”heid.

Voor wie is de provocatieve methode geschikt?

Voor een ieder die hindernissen of mislukkingen ervaart die niet vanzelf overgaan op persoonlijke, zakelijke of relationele niveau.